e-volby


Bahá'í by neměli vždy být poslední, kdo začne používat nové a zjevně dobré metody, ale spíš by měli být první, neboť toto je v souladu s dynamickou povahou Víry, která nejenže je progresívní, ale je v ní semínko zcela nové kultury a civilizace.

- Shoghi Effendi